Länkstig

Klubbverksamhet

Klubbverksamhet

Under läsåret ordnas klubbar inom Finlandsmodellen. Utöver dessa ordnar skolan egna klubbar som t.ex. syklubb och läxklubb.