Länkstig

Hem och skola

Hem och skola

Kirjala Hem och Skolas styrelse 2023-2024:

Sonja Dragon, ordförande
Linda Ahlsund, vice ordförande
Laura Rastas Jansson, sekreterare
Anna Henriksson, kassör

lärarrepresentanter (en/möte)
Heidi Rönnberg / Lina Lehtovaara
Majsan Arvidsson / Bobban Blomqvist

E-post: kirjalahemochskola(snabel-a)gmail.com (ersätt snabel-a med @)


VERKSAMHET:

Föreningen Kirjala Hem och Skola r.f. bidrar till utflykter, teaterbesök, konserter, idrottsutrustning, simhallsbesök, lägerskolor mm. samt ansöker om bidrag till olika klubbar.