Länkstig

Klubbverksamhet

Klubbverksamhet

Även detta läsår kommer klubbar av den s.k. Finlandsmodellen att hållas. Det är fritids- och ungdomssektorn som ordnar dessa klubbar. 

Dans/Teater/Cirkus åk 3-4
Dans/Teater/Cirkus åk 7-9
Film och foto åk 7-9
Kostklubb åk 1-2
Parkour åk 5-6

Eventuellt ordnar också skolan klubbar under läsåret.