Hem - Skärgårdshavets skola

Kapslade applikationer

SKOLANS NAMN

SKÄRGÅRDSHAVETS SKOLA

TVÅ SKOLOR UNDER SAMMA TAK

Framsida OM SKOLAN

Om skolan

Skärgårdshavets skola är en enhetsskola med elever från förskolan till åk 9. I samma fastighet, skolcentret, verkar också den finska skolan Ulkosaariston koulu, Korpo bibliotek, Korpo daghem och centralköket. I skolan går elever från Korpo och i åk 7-9 också från Houtskär kommunområde.

Skolan har sammanlagt ca 50 elever som undervisas av 12 lärare. Några lärare är gemensamma med Kyrkbackens skola i Nagu och Ulkosaariston koulu. Skolvardagen präglas av ett naturligt samarbete över språkgränserna genom att såväl rastområden, undervisningsutrymmen och lärarrummet är gemensamma för båda skolorna. En stor del av eleverna kommer till skolan med taxi och buss, samt åker över en - tre färjor för att komma till skolan.

Skolan har ett naturnära läge med havet på den ena sidan och skogen på den andra sidan. I skolan satsar man aktivt på utomhusverksamhet och som ett extra tillvalsämne i åk 8-9 finns läroämnet Skärgårdskunskap som lyfter fram gamla skärgårdstraditioner och nytänk kring näringar och turism. Skolan samarbetar med finska skolan och med skolorna i Nagu och Houtskär kring olika evenemang och utflykter.

Framsida Händelsekalender

Händelsekalender

Framsidans SNABBLÄNKAR

KARTA