Länkstig

Hem och skola

Hem och skola

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2023-24:

Pia Roos-Mattjus, ordf.

Jörgen Hermansson, viceordf

Malin Eriksson, sekr

Eva Palmgren-Wikström, kassör

Johanna Lindholm-Järvinen 

Saija Westerlund-Cook

Camilla Brachet

Ann-Louise Sirén 

Maria Wetterstein, lärarrepresentant PSG

Daniela Granvik, lärarrepresentant Sarlinska skolan

Kontaktuppgifter

Föräldraföreningens styrelse via

Pia Roos-Mattjus, ordförande, pia.roosmattjus@gmail.com 

Malin Eriksson, sekreterare, malin.eriksson@parnet.fi

Har du som förälder eller elev idéer angående föräldraföreningens verksamhet? Tveka i så fall inte att ta kontakt.

Medlemsavgiften är ett konkret sätt för varje familj att bidra, medlemsavgiften är 12€/familj. Den kan betalas till föreningens konto FI03 6601 0003 0893 56 eller via MobilePay, nummer 49324.
Mottagare är Föräldraföreningen vid Sarlinska skolan och PSG.