Länkstig

Hem och skola

Hem och skola

 

Styrelsen 2022-2023:

     Pia Roos-Mattjus, ordförande, pia.roosmattjus@gmail.com  

     Malin Eriksson, sekreterare

     Jörgen Hermansson, vice ordförande

     Camilla Bergman-Kärpijoki, kassör

     Patrik Sundell  

     Johanna Lindholm-Järvinen 

     Saija Westerlund-Cook

     Eva Palmgren-Wickström

     Camilla Brachet

     Maria Wetterstein, lärarrepresentant PSG
     Daniela Granvik, lärarrepresentant Sarlinska skolan

Har du som förälder eller elev idéer angående föräldraföreningens verksamhet? Tveka i så fall inte att ta kontakt.

Avgiften är 12 €/läsår per familj och kan ännu inbetalas till föreningens konto FI 03 6601 0003 0893 56. Mottagare är Föräldraföreningen vid Sarlinska skolan och PSG.