Länkstig

Hem och skola

Hem och skola

Pargas Malms Hem och Skola är en föräldraförening som vill främja samarbetet mellan skolan och samtliga elevers hem, stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge våra barn en god uppväxtmiljö, främja barnens mångsidiga utveckling samt företräda föräldraopinionen i skolfrågor i Malms skola.

Pargas Malms Hem och Skola hittar du här.