Länkstig

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Platschef: 040 66 02 039

Lärarrummet : 040 48 85 740

Förskolan:  040 70 74 171

Eftis: 040 06 75 411

Adress: Skolvägen 2-4, 21660 Nagu

fornamn.efternamn@edu.pargas.fi

Namn   Uppgift
  Andersson, Christa   rektor
  Edfelt, Sandra   engelska, tyska
  Eriksson, Tove   bildkonst, slöjd
  Forsten-Lindman, Nina   skolpsykolog
  Fröberg, Anna   klasslärare åk 5-6, idrott
  Granlund, Hanna   musik
  Heikel, Maria   finska, religion, KF 9
  Henriksson, Kira   skolhälsovårdare
  Jansson, Ingrid   modersmål
  Karlsson, Anne   elevassistent, eftisledare
  Karlsson, Lisbeth   elevassistent, ansvarig eftisledare
  Laaksonen, Jeanette    huslig ekonomi
  Lauha, Monica   speciallärare
  Lindroos, Jeanette   matematik, vicerektor
  Munkki, Maarit   samhällslära, historia, elevhandledning, religion
  Perämaa- Bredenberg, Christa   skolkurator
  Robertsén, Nina   klasslärare åk 2
  Rönnberg, Peter   biologi, geografi, hälsokunskap, idrott, KF åk 8
  Sarlin, Viveca   elevassistent, eftisledare
  Sihvonen, Alex   slöjd
  Sundström, Åsa   klasslärare åk 1
  Svahnström, Sonja   klasslärare åk 3-4
  Uddström, Mirella   speciallärare
  Öhman, Trang   fysik, kemi, KF åk 7
  Östman-Löfroth, Maria    förskollärare