Länkstig

Skolans arbetstider

Skolans arbetstider

Läsåret 2022-2023 pågår från 15.8.2022 till 3.6.2023

 

Hösttermin   15.8.2022-22.12.2022

     Skoldag lördagen den 24.9.2022

     Höstlov/läslov 19-23.10.2022

     Ledig dag måndagen den 5.12.2022

Vårtermin   9.1.2023-3.6.2023

     Sportlov vecka 8

Lektionstider:

     Lektion 1   8.00-8.45

     Lektion 2   9.00-9.45

     Lektion 3   9.50-10.35

     Matrast 10.35-11.20 eller 11.00-11.40 eller 12.30

     Lektion 4   11.20-12.05 eller 10.40-10.55+11.35-12.05

     Lektion 5   12.10-12.55

     Långrast 12.55-13.15

     Lektion 6   13.15-14.00

     Lektion 7   14.05-14.50