Länkstig

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

t.f rektor: 040 4885742

Lärarrummet : 040 48 85 740

Förskolan:  040 70 74 171

Eftis: 040 06 75 411

Adress: Skolvägen 2-4, 21660 Nagu

fornamn.efternamn@edu.pargas.fi

Namn   Uppgift
  Bäcksbacka, Milton   klasslärare, åk 6
  Edfelt, Sandra   engelska, tyska, KF 7
  Enkvist, Elias  skolgångshandledare
  Eriksson, Tove   bildkonst, slöjd, skärgårdskunskap
  Forsten-Lindman, Nina   skolpsykolog
  Fagerholm, Natalie   skolhälsovårdare
  Heikel, Maria   finska, religion, KF 8
  Hjellman, Lotta   klasslärare, åk 3
  Holmbäck, Alvar   klasslärare, åk 5, musik
  Jansson, Karl   slöjd, gymnastik
  Jansson, Ingrid   modersmål
  Karlsson, Anne   skolgångshandledare, eftisledare
  Karlsson, Lisbet   skolgångshandledare, ansvarig eftisledare
  Laaksonen, Jeanette    huslig ekonomi
  Lauha, Monica   speciallärare
  Lindholm, Martina   resurslärare
  Munkki, Maarit   samhällslära, historia, elevhandledning, religion
  Nielsen, Åsa   skolgångshandledare, eftisledare
 Perämaa- Bredenberg, Christa  skolkurator
 Reuter, Robin  musik
 Robertsén, Nina  klasslärare åk 1-2, vicerektor
 Rönnberg, Peter   biologi, geografi, hälsokunskap,skärgårdskunskap
 Sarlin, Viveca  skolgångshandledare, eftisledare
 Sundström Åsa  tf rektor
 Svahnström, Sonja  klasslärare åk 4
 Törnroth, Johanna  eftisledare
 Udsen, Even  resurslärare
 Westerlund-Rönnberg,Anna Moa  matematik, fysik, kemi, KF 9

 Östman-Löfroth, Maria 

 förskollärare