Länkstig

Hem och skola

Hem och skola i Iniö rf.

Föreningen Hem och Skola i Iniö arbetar för ett gott samarbete mellan skolan och hemmen. Målet är att stöda skolans utveckling och arbeta för att främja barnens skolgång.

Föreningen är medlem i förbundet Hem och Skola. Via förbundet erhåller vi olika förmåner som tidningen Hem&Skola som utkommer fyra gånger per år med artiklar som berör föräldraskap och barnens vardag.

Hem och Skola i Iniö vill ge eleverna en guldkant i skolvardagen. Detta genom att vara med och bidra på olika sätt t.ex. teaterresor, skolutfärder, jippon, ordna skolfotografering samt olika föreläsningar.

Tag gärna kontakt med styrelsens ordförande, Denina Björklund, ifall du har idéer gällande föreningens verksamhet. Kontakta oss helst via e-post: denina.bjorklund@pargas.fi.