Murupolku

Meidän lukio

Meidän lukio

 

Paraisten lukio on pieni sympaattinen lukio, jossa vallitsee lämmin ja yhteisöllinen ilmapiiri. Pienuus on vahvuutemme: opettajat tuntevat hyvin opiskelijansa ja tarvittaessa osaavat esim. erilaisin tukitoimin heitä auttaa.

 

Pif Akatemia

 

Urheiluvalmennus - UUTENA LAJINA KILPARATSASTUS 

 

Paraisten lukio tekee yhteistyötä Pargas idrottsförening -urheiluseuran perus-taman PIF Akademi -urheiluakatemian kanssa ja tarjoaa lahjakkaille urheilijoille mahdollisuuden harjoitella kouluaikana. PIF Akademin toimintaan otetaan järjestetyssä urheilutoiminnassa aktiivisesti mukana olevia toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita, joilla on kilpailulisenssi lajissaan, motivaatiota kehittyä urheilijana ja mahdollisesti tähtäimessä huippu-urheilijan ura. Tarvittaessa voidaan pyytää lausunto esimerkiksi valmentajalta, urheiluseuralta tai lajiliitolta.
PSG:n liikunnan opettaja Kyösti Kurvinen koordinoi toimintaa yhdessä PIF Akademi -urheiluakatemian kanssa. Harjoitukset on sijoitettu ensimmäiseen tuntipaikkaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että harjoituskertoja on kolmena aamutuntina viikossa. Harjoitukset otetaan koulun kurssitarjottimen suunnittelussa huomioon niin pitkälti kuin se lukujärjestysteknisesti on mahdollista.
Opiskelija, joka on hyväksytty PIF Akademi –urheiluakatemiaan ja joka osallistuu säännöllisesti urheiluharjoituksiin, saa hyväksiluettua harjoitukset liikunnan opintokokonaisuudeksi. 
Kurssit arvioidaan merkinnöin S=suoritettu, H=hylätty.
PIF Akademi –urheiluakatemiatoiminta on opiskelijalle maksullista (hinta n. 120 euroa lukukautta kohti eli n. 240 euroa lukuvuodessa).
PIF Akademi -urheiluakatemiaan haetaan keväällä yhteishaun yhteydessä erillisellä lomakkeella, joka löytyy koulun kotisivuilta tai joita saa opinto-ohjaajilta tai lukion kansliasta.
PIF päättää opiskelijoiden valinnasta yhdessä lukion kanssa.

Lisätietoja urheiluakatemian lajeista löydät osoitteesta:

https://pargasif.fi/fi/pif-akatemia/

Jos innostuit urheiluakatemiasta, klikkaa alla olevaa linkkiä

https://docs.google.com/document/d/1oRxIcmSTaOeAqQIyRDtLu1ORYSISz2mT/edit

 

Nuorisokulttuuri

Paraisten lukio tekee yhteistyötä kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Lisäksi lukio osallistuu vuosittain Joka Koulu Soi -tapahtumaan.

 

Yrittäjyysopinnot


Pargas Svenska Gymnasium tarjoaa lukiolaisillemme kaikkiaan viisi eri yrittäjyyskurssia, jotka muodostavat hyvän ja käytännönläheisen kokonaisuuden yrittäjyydestä kiinnostuneille. Voit suorittaa joko kaikki viisi kurssia tai vaikka vain yhden kurssin halutessasi. Kurssikielet ovat ruotsi, suomi ja englanti.


1. Nuori yrittäjyys Kurssilla jokainen perustaa oman yrityksen ja pyörittää sitä lukuvuoden. Kurssilaiset pääsevät riskittömästi kokeilemaan, millaista yrittäjänä toimiminen voi olla. Kurssin sisältöalueita ovat liikeidea, budjetti sekä rahoitus- ja markkinointisuunnitelma. Kurssin opetuskieli on ruotsi, mutta lukiokampuksen kielistrategian mukaan aina voi käyttää omaa kieltään.

2. Rahoja ja suunnitelmia Kurssilla käsitellään kaikille hyödyllisiä asioita liiketalouden ja rahoituksen alalta. Liike-elämän keskeiset käsitteet tulevat kurssilaisille tutuiksi. Kurssi koostuu luennoista, opintokäynneistä ja ryhmätyöskentelystä. Kurssin kielet ovat suomi ja ruotsi.

3. Kilpailu Get the Deal Kaksikielinen yrittäjyyskilpailu, johon osallistuu kuusi lukiota, jotka lähettävät kilpailuun neljä kilpailijaa, jotka muodostavat joukkueen. Jokainen joukkue saa toimeksiannon yritykseltä. Kilpailu järjestetään viikonloppukilpailuna: sen aikana joukkue ratkaisee toimeksiannon ja esittelee ratkaisunsa finaalissa. Kilpailu on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2013: Paraisten lukion joukkue on voittanut kilpailun kolme kertaa, vuosina 2014 ja 2017 sekä 2019.

4. Markkinoi tehokkaasti Kurssilla opit markkinoimaan ja myymään tuotteita ja palveluita sekä tapahtumia ja elämyksiä. Opit käyttämään sosiaalisia medioita, elokuvaa ja videota markkinoinnin välineenä sekä suunnittelemaan kotisivuja. Kurssilla käsitellään markkinointia teoriassa ja käytännössä todellisten markkinointi-toimeksiantojen pohjalta. Kurssin kielet ovat suomi ja ruotsi.

5. Esitä selkeästi ja vaikuta vakuuttavasti Kehitä itseilmaisun taitoasi ryhmässä ja yleisön edessä. Saat kurssilla varmuutta asiasi esittämiseen ja esiintymiseesi. Kurssin sisältöalueita ovat keskustelu- ja argumentaatiotekniikka, retoriikka, itsetuntemus ja keskustelun ryhmädyna-miikka. Paljon hyödyllisiä ja käytännöllisiä harjoituksia. Opetuskielenä on ruotsi.text

 

Kansainvälinen yhteistyö

Paraisten lukio on vuosia osallistunut Erasmus+hankkeisiin. Uusi hanke käynnistyy v. 2021.