Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 29.09.2021 klo 18:00 - 18:47 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
26   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
27   Val av protokolljusterare
28   Godkännande av föredragningslistan
29   Sammankallande av Houtskärsnämndens sammanträden
30   Justering av Houtskärsnämndens protokoll
31   Houtskärsnämndens sammansättning mandatperioden 2021-2023
32   Närvarorätt vid Houtskärsnämndens sammanträden
33   Utveckling av Skärgårdens ringväg, Houtskärsnämnden
34 Ersättande av Kivimo färja med bro
35 Förslag till stadens budget 2022, Houtskärsnämnden
36 Överlåtelse av Hyppeis brygga
37   Anmälningsärenden
38   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Sainio Martin medlem
Skaag Therese medlem
Tengström Johanna medlem
Axén Tina stadsstyrelsemedlem
Kuntze Päivi Pro Houtskärs representant
Öhman Petra sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 08.10.2021