Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bygg- och miljönämnden
Protokoll 15.09.2021 klo 17:35 - 19:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
136   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
137   Val av protokolljusterare
138   Godkännande av föredragningslistan
139 Anmälningsärenden
140   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
141   Byggnadstillsynens e-tjänst byts
142 Olovlig åtgärd på fastigheten 445-5-4-6
143 Stiftande av byggnadsservitut på fastigheterna 445-34-9901-0 och 445-34-6-6
144 Generalplan för Pargas centrum
145 Anhållan om att bygga småbåtshamn vid Käldinge
146 Försäljning av radhustomt i Björkhagen, Väståbolands hyreshus
147 Försäljning av radhustomt i Nagu Ernholm
148 Utlåtande om ansökan enligt vattenlagen; småbåtshamn och muddring av strandområde
149 Utlåtande om ansökan om miljötillstånd för Haverön Lohi Oy:s fiskodlingsanläggningar i Nagu
150   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Kurt Ekström
Petri Abrahamsson
Daniel Strömborg
Mi Adolfsson
Anne Eriksson
Kyösti Kurvinen
Laura Wickström
Sami Svahnström
Mia Forsell
Saila Routio
Hanna Molosofkin
Kaj-Johan Karlsson
Heidi Saaristo-Levin
Daniel Backman
Carl-Sture Österman
Sanna Simonen
Joakim Nyström
Katarina Östman