Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 13.07.2021 klo 19:00 - 20:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
19   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
20   Val av protokolljusterare
21   Godkännande av föredragningslistan
22 Utredning av den grundläggande utbildningen i Pargas stad
23   Anmälningsärenden
24   Aktuella frågor
25   Behov av större hyresbostäder i Houtskär

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Öhman Carl-Gustaf medlem
Öhman Petra sekreterare
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenska sektion

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 27.08.2021