Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 23.03.2021 klo 18:00 - 19:54 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
10   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
11   Val av protokolljusterare
12   Godkännande av föredragningslistan
13 Houtskärsnämndens utlåtande om förbindelsebåtstrafiken för rutten Houtskär-Iniö under åren 2022-2027
14 Budget och målsättningar 2021, Houtskärsnämnden
15 Houtskärsnämndens verksamhetsberättelse 2020
16   Anmälningsärenden
17   Aktuella frågor
18   Träsk skola

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Engsjö Kristian medlem
Franzén-Juslin Ann-Helen medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Öhman Carl-Gustaf medlem
Kajakoski-Biström Mikaela bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Kunze Päivi Pro Houtskär
Lundell Lilian sakkunnig
Tengström Johanna stadsfullmäktige
Öhman Petra sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 30.03.2021