Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 27.01.2021 klo 19:00 - 21:47 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Träsk skola, framtidsalternativ
5 Fastighetseffektivitetsgruppens mellanrapport, oktober, Houtskärsnämnden
6 Revidering av förvaltningsstadgan
7 Skärgårdsvägens färjetidtabeller 2021-2022, Houtskärsnämnden
8   Anmälningsärenden
9   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Engsjö Kristian medlem
Karlgren Fabian vice ordförande
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenskspråkiga sektion
Kuntze Päivi Pro Houtskär
Nylund Jonas teknisk chef
Pihl Seppo fastighetschef
Öhman Petra sekreterare

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 03.02.2021