Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulturnämnden
Protokoll 09.09.2020 klo 17:00 - 18:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
28   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
29   Val av protokolljusterare
30   Godkännande av föredragningslistan
31   Diskussion om skötsel av idottsanläggningar
32 Bibliotekets användarregler
33   Arrangerandet av Kulturparlamentet 2020
34   Ansökan om användning av DANA-arv
35 Utlåtande om utkast till generalplan för Pargas centrum
36   Ta del av tjänsteinnehavarbeslut
37   Anmälningsärenden
38   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Tengström Johanna ordförande
Granqvist Conny suppleant
Lindqvist Jannica ledamot
Wikman Calle ledamot
Fraboni Paola ledamot
Karlsson Svante ledamot
Luttinen Sauli ledamot
Karikko Tapio ledamot
Salviander-Wahe Heidi ledamot
Isaksson Ann-Sofie föredragande o. sekr.
Zilliacus Karolina föredragande
Enberg Mikael beredare