Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://www.pargas.fi:80/sv_SE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Houtskärsnämnden
Protokoll 08.01.2020 klo 16:00 - 19:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
1   Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4 Träsk skola, framtidsalternativ
5   Vintertrafiken på färjepasset Houtskär-Korpo-Norrskata
6   Anmälningsärenden
7   Aktuella frågor

Deltagare Uppgift
Friis Christer ordförande
Brunnsberg Linda medlem
Fagerlund Niklas ersättare
Karlgren Fabian vice ordförande
Lundström Katja ersättare
Skaag Therese medlem
Öhman Carl-Gustaf medlem
Kuntze Päivi Pro Houtskärs representant
Öhman Petra sekreterare
Biström-Kajakoski Mikaela bildningsnämndens svenska sektion
Tengström Johanna fullmäktigeledmot

Till påseende  
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, samt på Houtskärs områdeskontor, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.  
Från och med 28.01.2020 00:00