Till innehållet


Specialungdomsarbete


Pargas stad har en specialungdomsledare vars centrala mål i arbetet är att förebygga marginalisering och utslagning bland de unga.

Specialungdomsledaren har som uppgift att hjälpa och stöda de unga i sin utveckling genom personliga samtal, smågruppsverksamhet och ledning av hobbyverksamhet. Diskussioner som förs med specialungdomsledaren är konfidentiella.

Specialungdomsledaren samarbetar bl.a. med skolor, nätverksgrupper och andra aktörer inom ungdomsarbetet samt med den unga och den ungas familj.

Skolor kan kontakta vid:

 • behov av smågruppsverksamhet 

 • problem i klassen

 • konfliktsituationer mellan elever

 • eller annan verksamhet som kräver utomstående stöd

Den unga kan kontakta i frågor om t.ex.:

 • kompisrelationer

 • sällskapande

 • den egna utvecklingen

 • känslor och välmående

 • mobbning

 • skola

 • rusmedel (tobak, alkohol, droger)

 • hobbyverksamhet

 • livet i allmänhet

Föräldrar kan kontakta i frågor om:

 • sitt barns välmående

 • sitt barns fritid

 • eller annat de funderar på gällande sitt barn

Specialungdomsledare: Johanna Karlsson 040 488 58 66
Upp