Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

26.8.2019

Meddelande av vårdtider
Från v. 40, d.v.s. 30.9.2019 låser sig veckoschemat på måndag kl. 8.00 två veckor innan, d.v.s. vecka 42 låses 30.9.
(Bildningsnämndens beslut 13.12.2017 § 72)

Vi rekommenderar att du meddelar regelbundna vårdtider flera månader i förväg (det går lätt att kopiera veckor, du behöver inte fylla i varje vecka skilt).


Upp