Till innehållet


Gäddan & gänget 2015

gaddan_o_ganget_tecknad.jpeg

Gäddan & gänget går under ytan

I Pargas stad tycker vi att barn har många viktiga saker att säga till vuxna. Därför har vi anställt Gäddan & gänget! Gäddan &gänget arbetar som ambassadörer för barnets rättigheter och deras specialområde är barnets rätt till delaktighet.

Nu kommer Gäddan & gänget i sin sump på ny rundtur ut till skärgårdens alla barndagvårdsenheter!

Rundturen 2015 har börjat v. 39 i Pargas och Gäddan & gänget besöker under läsåret alla daghem inom Pargas-området. Rundturen slutar i maj nästa år med utställningar av allt det material som dagisbarnen skapat under sin tid med Gäddan & gänget. Utställningarna hålls i familjehuset Ankaret och i skärgårdens bibliotek. Nu kan man också följa Gäddan & gängets resa via en blogg här på höger sida.

Årets tema är Havet under ytan, där vi vill göra barnen nyfikna på havets arter och livsmiljöer. Som vi alla vet lider vårt hav av miljöproblem som övergödning och nedsmutsning, som förstör livsmiljöerna eller "hemmen" för fiskarna och andra djur. Målet blir därför också att fundera på vad man kan göra för att havet ska bli renare och friskare. Som resultat skapas en ökad miljömedvetenhet för alla och envar.
Heja Gäddan & gänget, heja barnen!

Gaddan_utstallning20162.JPG

3.6.2016
Gäddan och gänget avslutade sin dagvårdsturné med en utställning i maj i Ankarhuset, där barnens fina verk uppvisades. Många av dagvårdens barn besökte utställningen, där de också fick ge tips om vad man kan göra för att rädda Östersjön. Barnen stortrivdes!
Du har ännu möjlighet att besöka utställningen i skärgårdens bibliotek. Följande i tur är Houtskär bibliotek 20-30.6 och på Iniö i Aftonro 4-14.7 (Nagu och Korpo bibliotek har redan haft utställningen) I höst kommer utställningen till Pargas bibliotek.

2.9.2016
Nu finns Gäddan & gängets utställning till påseende i biblioteket i Pargas hela september, välkommen att bekanta dig!

gaddan_pargasbibba2016.jpg


Upp