Till innehållet


Barnets RÄtt till delaktighet - GÄDDAN OCH GÄNgets specialområde

 

Vad betyder delaktighet?

Delaktighet betyder många olika saker. Det betyder att vuxna ska lyssna på vad barn säger och att de ska komma ihåg att fråga vad barn tycker innan de bestämmer om sådant som är viktigt. Det betyder också att du som barn har rätt att känna dig trygg. Då man känner sig trygg är det nämligen mycket lättare att våga vara med, leka och visa vad som är viktigt för en.

Delaktighet betyder också ansvar. Den som vill bli hörd måste lyssna. Om alla lyssnar på varandra kan man göra mycket fint tillsammans.


perhe_mv.jpg

Barnkonventionen, artikel 12

"Barnet har rätt att fritt uttrycka egna åsikter i alla frågor som rör honom/henne. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till dess ålder och mognadsgrad."

Delaktighet på vuxenspråk

Rätt till delaktighet är en av de viktigaste förpliktelserna i barnkonventionen. Utredande av barns åsikter är en viktig del, men inte det enda elementet. Delaktighet är mycket mera än enskilda ”delaktighetsjippon” eller förfrågningar. Riktig, välmående delaktighet kommer ur verksamhetskulturen och utvecklingen av denna.

För ett litet barn betyder delaktighet att barnet ges möjlighet att bli hört i vardagens sysslor och lek. Det är av stor vikt att barnet upplever att det är en viktig, accepterad del av sin egen omgivning, exempelvis i daghemsgruppen. Grunden för delaktighet är att barnet känner sig tryggt, blir väl bemött och får sina behov tillfredsställda. Utgående från detta har barnet de bästa möjligheterna att delta i och påverka livet i sin omgivning. 

 

Upp