Till innehållet


Att söka till småbarnspedagogik

Ansökningsprocessen

ansokningsprocess2019sv.JPG


Man kan söka dagvårdsplats kontinuerligt under hela året. Inför varje nytt verksamhetsår ordnas dessutom en central ansökan, vars ansökningstid pågår till och med februari.

Då småbarnspedagogiken inleds vid annan tidpunkt än verksamhetsårets början, skall ansökan inlämnas senast fyra månader innan vården inleds. Om vårdbehovet uppstår plötsligt då vårdnadshavare får arbete eller studieplats med kort varsel, bör ansökan inlämnas allra senast två veckor innan vården inleds. 

Ansökan om dagvårdsplats görs elektroniskt. Du hittar den elektroniska ansökan i balken till höger på denna sida.  

Placeringsbeslutet skickas elektroniskt till vårdnadshavaren. Till det behövs din e-postadress och ditt godkännande. Du får sedan ett meddelande till e-posten, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder.

Om du inte godkänt högsta avgiften i ansökan, ska du lämna in en inkomstredovisningsblankett senast vid utgången av den månad barnet börjar inom småbarnspedagogiken, se avgifter.

Hemvårdsstöd betalas inte när barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Ta gärna kontakt med daghemmet eller familjedagvårdsledarna i frågor och funderingar kring dagvårdsplatser. 

Vid behov av skiftesvård/nattvård behövs utlåtande från arbetsgivare, eftersom sådan vård beviljas endast för barn vars båda föräldrar har kontinuerligt skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas.

Uppsägning av dagvårdsplats
Dagvårdsplatsen bör sägas upp skriftligt två veckor innan vården avslutas, blanketten hittar ni här.  För avgiftskonsekvenser, se dagvårdsavgifter.

Privat småbarnpedagogik
Det finns många olika former av privat småbarnspedagogik.

Då småbarnspedagogiken ordnas privat kan privat stöd utbetalas av Fpa efter att kommunen godkänt dagvårdsplatsen och ett skriftligt avtal ingåtts med producenten. Utöver detta kan man hos staden ansöka om ett kommuntillägg.

Pargas stad betalar följande kommuntillägg för privatvårdsstöd, utöver det lagstadgade privata stödet:

  • 260 €/månad för barn under tre år
  • 180 €/månad för barn över tre år
  • 300 €/månad för barn i behov av kvälls- eller veckoslutsvård
  • För barn i halvdagsvård betalas 50% av tillägget

Såväl det privata stödet som kommuntillägget utgör beskattningsbar inkomst.

Familjer med barn under 3 år som inte har kommunal dagvårdsplats och som vårdas i hemmet av förälder eller annan person, har rätt till hemvårdsstöd. Hemvårdsstödet består av vårdpenning samt av familjens storlek och inkomster beroende vårdtillägg.

Byte av dagvårdsplats/form
Kontakta det nuvarande daghemmets föreståndare eller familjedagvårdsledaren.

Upp