Till innehållet


Sjöräddning

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd- och farosituationer som uppstår i havsområden. Däri ingår ett flertal uppgifter, såsom att hjälpa fartyg och båtar i sjönöd, att förebygga olyckor och leta efter försvunna.

Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddningsmyndighet i Finland, men också handelssjöfarten, frivilliga organisationer och samtliga myndigheter som verkar i havs- och kustområdena utför sjöräddning. Polisen övervakar trafiken på inre vattenvägar och på havsområden nära hamnar. 

Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsområde består av bevakningsområdena Åbo, Åland, Vasa och Uleåborg.

Nummer till sjöräddningen
Riksomfattande alarmnummer: 0294 1000

Samtal som rings till sjöräddningens alarmnummer kopplas till sjöbevakningsväsendets närmaste ledningscentral.

Radioförbindelser
VHF-DSC 70
VHF-kanal 16
MF-DSC 2187,5 kHz

Upp