Till innehållet


Ikraftvarande planer i Nagu

DETALJPLANER


DELGENERALPLANER

Sammanställning av den ikraft varande strandgeneralplanen med ändringar för norra Nagu

De planändringarna som är gjorda efter godkännandet av de ursprungliga planerna är uppdaterade till ajouren. Ajourvarande planen innehåller den 12.5.2003 godkända Nagu strandgeneralplanen, den 19.3.2007 godkända ändringen av Nagu strandgeneralplanen, den 9.1.2007 godkända strandgeneralplanen för Sandö och delar av Käldinge samt flera mindre planändringar. Senast uppdaterad 14.2.2017.

Skala 1:15 000Indexkarta, norra Nagu
Nagu-norra-index.jpg

Sammanställning av den ikraftvarande delgeneralplanen med ändringar för södra Nagu
De planändringarna som är gjorda efter fastställandet av den ursprungliga planen är uppdaterade till ajouren. De områden, var planen inte är i kraft / är upphörd, har utmärkts med rött. Senast uppdaterad 5.9.2013.

Skala 1:20 000


 
Indexkarta, södra Nagu
Nagu sodra index.jpg
Upp