Mene sisältöön


Kaavat ja kiinteistöt

FutureMaailma parainen.jpg
Kaavoituksella luodaan edellytykset fyysisen ympäristön kehittämiselle ja annetaan maantieteellinen ulottuvuus kaupungin harjoittamalle sosiaali-, talous-, kulttuuri ja ympäristöpolitiikalle. Toiminnan tutuimpia tuotteita ovat eriasteiset kaavat.

Kaavoitus ei pyri vain tuottamaan kaavoja ja asiakirjoja, vaan tarjoamaan viihtyisän elinympäristön sekä rakennusmaata kuntalaisille ja kesäasukkaille.

Paraisten kaavoituksesta vastaa ympäristöosaston kaavoitusyksikkönä toimiva arkkitehtikonttori

Ympäristöosaston muut yksiköt hoitavat kaavojen toteuttamista. Mittaustoimisto vastaa mm. kiinteistönmuodostamisesta, kaupungin tonttien myymisestä ja vuokraamisesta, raakamaan hankkimisesta ja osoitteista. 

Rakennusvalvonnassa rakennuslupatoimisto osallistuu toimivan, turvallisen ja viihtyisän ympäristön luomiseen.  Se ohjaa ja neuvoo rakentamista, ohjeistaa suunnittelua ja päättää rakentamis- ja ympäristölupa-asioista. Sivun alkuun