Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Nagu

- Stranddetaljplan för lägenheten Trollkobben 1:47 i Borstö i Nagu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan och -ändring för delar av lägenheterna Nystuga 1:185 och Norrgård 1:179 i Kirjais i Nagu

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Stranddetaljplan för lägenheten Fagerholm 9:0 samt en del av ett samfällt vattenområde i Krok by


Planförslaget var till påseende 27.10-27.11.2011
----------------------------------------------------------------------------------------------

Nagu Södra, generalplanerättelse

Planförslaget var framlagt i Nagu 2008.
Naturinventeringen i området blev färdig på sommaren 2011. På basis av inventeringen uppgörs en Naturabedömning för en del av planändringsområdet. Delen i Naturabedömningen som gällde fågelbeståndet i området blev färdig i november 2012.
Planarbetet fotsätter efter att de övriga stora generalplanerna i skärgården har fullbordats.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Upp