Till innehållet


Aktuella planer och planändringar på delområdet Houtskär

- Komplettering och ändring av Houtskärs generalplan

Myndighetssamråd har genomförts med miljöcentralen 2008.
Myndighetssamråd har genomförts med miljöcentralen och andra myndigheter i april 2009.
Myndighetsutlåtanden inbegärts på våren 2010. Planen ändrades på grund av inkomna myndighetsutlåtanden och kunde framläggas under våren 2012.

Planförslaget har varit officiellt framlagt 30.4-29.5.2012


Planförslaget har varit officiellt framlagt 26.1-24.2.2018

OBS! Detta är en indexkarta, länkar till kartblande finns ovanom kartan

Stadsfullmäktige har godkänt planen den 22.5.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

Upp