Mene sisältöön


Ajankohtaiset kaavat ja kaavamuutokset Paraisten osa-alueella

Asemakaavamuutos osalle Skräbbölentien katualuetta, korttelille 41 sekä vesialueen osille Skräbbölen (15) kaupunginosassa sekä asemakaava tiepenkereen osalle. Kaavaprojekti on osa Lillholmenin siltayhteyden uusimisprosessia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavamuutos tontille 5 korttelissa 4 sekä osalle viereisestä puistoalueesta Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla. Kaavamuutos saattaa edellyttää maankäyttösopimusta.

Projektin muu valmisteluaineisto:

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.8.-16.9.2019:

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavamuutos korttelille 4 Bläsnäsin (14) kaupunginosassa Paraisilla

Projektin muu valmisteluaineisto:

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.8.-16.9.2019:

----------------------------------------------------------------------------------------

- ranta-asemakaava ja muutos Sattmarkin matkailualueen ranta-asemakaavaan osalle tilasta Sattmark 1:43 sekä osalle yhteisestä vesialueesta Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 Paraisten Lofsdalissa

Projektin muu valmisteluaineisto:

-----------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaava ja -kaavamuutos Keskuspuiston pohjoisosille sekä linja-autoaseman alueelle työnimellä "Paraisten Kylätalo"; kaava-alue käsittää pohjoisosan Keskuspuistosta aina Puistopolkuun asti, osan Rantatien katualueesta sekä kaavoittamattoman osan Saaristotiestä puiston pohjoispuolella.

Kaavaprojektin valmisteluaineisto on ollut nähtävänä helmikuussa 2019:

-------------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaavamuutos liikenteen uudelleen järjestämiseksi Suntinsillan itäpuolella; kaava-alue käsittää puistoalueen, torialueen, yleisen pysäköintialueen sekä kortteli 1 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa ja korttelit 3, 4 ja 18 sekä osia Saaristotien yleisestä tiealueesta, yleisen pysäköintialueen, osan vesialueesta sekä puistoalueen Norrbyn (21) kaupunginosassa Paraisilla

------------------------------------------------------------------------------------------

- asemakaavamuutos Kirkkosalmenrannan asuinalueen pohjoisosalle; muutos käsittää tontit 1-3 sekä 5 korttelissa 3 Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosassa Paraisilla.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.7.-5.8.2018

------------------------------------------------------------------------------------------

- Paraisten keskustan yleiskaavan laatiminen; kaava-alue käsittää Paraisten keskustan lähiympäristöineen, mukaan lukien Kirkkosaaren länsiosat ja Ålönsaaren itäosat. Kaava-alueen rajausta muutettiin ja aineisto päivitettiin syksyllä 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Malminrannan asemakaavamuutos; muutos käsittää korttelin 1, viereiset puisto-, uimaranta- ja pysäköintialueet sekä osia venesatama- ja vesialueista Kalkholmenin (23) kaupunginosassa Paraisilla.

Projektin muu valmisteluaineisto, joka on ollut nähtävänä;

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Lemlahdensaaren osayleiskaavan muuttaminen osille tiloista Qvidjagård 2:592, Qvidjagård II 2:591 ja Sandmo 2:511 Paraisten Qvidjassa

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaavan laatiminen Paraisilla Norrbynharjun kaupungiosassa sijaitsevan Vuoritien katualueen kaavoittamattomalle osalle sekä asemakaavan muuttaminen saman kaupunginosan korttelin 2 tontille 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Keskustaseudun osayleiskaavan muuttaminen tiloille Stenudden 6:15, Koivuranta 6:31, Södervik 6:47, Söderäng 6:46, osalle vesialueita 876:19, 876:18, 876:14 sekä osalle vesialuetta tilalla Lempilä 4:10 Paraisten Muddaisissa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nyboda-Bockholmenin ranta-asemakaavan muuttaminen osalle tilasta Nyboda 1:16 Bodan kylässä


----------------------------------------------------------------------------------------------


- Asemakaavan muuttaminen kortteleille 7 ja 9 sekä osalle viereisistä katu- ja viheralueista Finbynlaakson kaupunginosassa

 
----------------------------------------------------------------------------------------------

- Ålön osayleiskaavan laatiminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ålön osayleiskaavan 9.12.2014, § 105. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan 15.12.2016.


Alo indeksikartta.jpg
indeksikartta

Hyväksytty Ålön osayleiskaava 9.12.2014:


----------------------------------------------------------------------------------------------

- Asemakaava Valoniemen kaupunginosan luoteisosalle


----------------------------------------------------------------------------------------------
Sivun alkuun