Till innehållet


Pargas vindkraftsutredning

Vindkraftsutredning för Pargas stad definierar vilka områden som kan tänkas vara lämpliga för utnyttjande av vindkraft men även att visa vilka områden som inte lämpar sig för vindkraft. Den här vindkraftsutredningen är inte juridiskt bindande och är därmed inte i sig själv tillräcklig för att påvisa lämpligheten för vindkraftproduktion. Vindkraftsutredningen fungerar som riktlinje och bakgrundsmaterial för kommunens tjänstemän i deras arbete med planläggning och lovprocesser kring vinkraft. Den färdiga vindkraftsutredningen finns att se här nedan i pdf-format.


 

                                                                                                                                       

Upp