Till innehållet


Lämnande av oljecistern i marken

Gamla begagnade oljecisterner på fastigheterna ska i regel tas upp från markgrunden, när de inte mera används och behövs. De ska föras till metallinsamling.
Dock, om omständigheterna på en fastighet är mycket svåra, kan man enligt stadens miljöskyddsföreskifter anhålla om att få lämna cisternen kvar i marken efter att en auktoriserad granskare har rengjort och granskat den.

Anhållan behandlas i miljövårdsbyrån, tfn 050 464 6866 eller 044 458 5927.


Upp