Till innehållet


Miljötillstånd

Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs för verksamheter som kan förorsaka betydande olägenhet för miljön eller människors hälsa. Bl.a storindustrin, stora djurstall, behandlings- eller förvaringsplatser för avfall, bränslestioner eller långvarig krossning av sten är verksamheter som behöver tillstånd. För större verksamheter beviljas tillstånden av regionala miljöcentralen eller miljötillståndsverket,  för mindre verksamheter av kommunens miljövårdsmyndighet.
I samband med tillståndsprocessen går man igenom verksamhetens miljöeffekter och besluter om villkoren enligt vilka verksamheten kan bedrivas.
Upp