Till innehållet


Användning av ljudanläggning

Enligt miljöskyddsföreskrifter 19.3 § behöver en skild bulleranmälan göras till miljövårdsbyrån, om man tänker i tätort använda ljudanläggning efter kl 22.00. Senast två veckor före den tänkta användningsdagen.

Se bullerinfo

 
Upp