Mene sisältöön


Ilmoitus ruoppauksesta

Kaikista koneellisista ruoppauksista on ilmoitettava vesialueen omistajalle/omistajille. Ruoppauksesta on tehtävä vesilain edellyttämä ilmoitus valvontaviranomaiselle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ruoppausinfo ja ilmoituskaavake!

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun