Till innehållet


Badstränder

I Pargas finns allmänna badstränder i Bläsnäs och Mustfinn samt vid Solliden Camping, medan badplats finns på Lillholmen. I Nagu finns en allmän badstrand vid Framnäs, i Korpo en badplats vid Likholmen och i Iniö vid Kannvik.

Badstränder och badplatser:

BLÄSNÄS BADSTRAND

MUSTFINN BADSTRAND

LILLHOLMEN BADPLATS

FRAMNÄS BADSTRAND

LIKHOLM BADPLATS

KANNVIK BADPLATS

Badsträndernas mätningsstationer för blågröna alger:

Framnäs badstrand

Bläsnäs badstrand


Övervakning av vattenkvaliteten vid badstränder:
Miljöhälsovårdsenheten i LUndo:
http://www.lieto.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Miljohalsovard
tel.  050 406 2132

Upp