Till innehållet


Fågellivet och fågeltornen

Sammanlagt har ca 250 olika fågelarter påträffats i Pargas-området, hela skärgården medräknat blir antalet något större. Omkring 135 arter häckar inom forna Pargas gränser. Detta framgår av publikationen "Fåglar i Pargas" från 1994 (Blomqvist- Duncker- Pettersson), där förekomsten av olika arter presenteras. Häftet kan lånas vid bl.a. Stadsbiblioteket.

FÅGELTORNEN

Två observationstorn för fågelskådning har under de senaste åren byggts i Pargas. I synnerhet under fåglarnas flyttid kan man träffa på rariteter.

Fågeltornet vid Pettebyviken är beläget vid sötvattenbassängens vassrika stränder. Kör ca 3 km från Pargas centrum mot Nagu - vänd till höger mot Skärmola - efter slussen och broarna viker du av till höger till tornet.

Fågeltornet vid Mattholmsfladan finns inom naturskyddsområdet, ca 9 km från Pargas centrum längs Skärgårdsvägen mot Nagu.

Upp