Till innehållet


Allemansrätten

MED STÖD AV ALLEMANSRÄTTEN FÅR DU:
- röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och över sådana åkrar, ängar och planteringar som kan ta skada
- tillfälligt vistas på sådana marker där det också annars är tillåtet att röra sig fritt, t.ex. tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse
- plocka vilda bär, svampar och blommor
- meta och pilka
- färdas på, simma och tvätta dig i vattendragen och
- röra dig på isarna


MED STÖD AV ALLEMANSRÄTTEN FÅR DU INTE:

- störa andra eller orsaka dem olägenhet
- ofreda eller skada häckande fåglar eller deras ungar eller bon
- störa renar och vilt
- fälla eller skada växande träd, inte heller ta torra eller ikullfallna träd, ris och mossa eller dylikt från annans mark
- göra upp eld på annans mark utan tvingande skäl
- störa hemfriden t.ex. genom att slå läger alltför nära bebyggelse eller genom att föra oväsen
- skräpa ner
- köra med motordrivna fordon i terrängen utan tillstånd av markägaren
- fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Upp