Mene sisältöön


Melu ja meluntorjunta

MELUN MÄÄRITELMÄ
Melu määritellään terveydelle haitalliseksi, työntekoa tai ympäristön viihtyisyyttä merkityksellisesti haittaavaksi ääneksi tai siihen rinnastettavaksi tärinäksi. Myös äänet, joita ihmiskorva ei kuule (infra- ja ultraäänet), voivat olla melua, koska ne saattavat olla terveydelle haitallisia. Merkityksellisyydellä viitataan äänen tai tärinän vaikutukseen viihtyisyyteen tai työntekoon. Hiljainenkin, mutta normaalista poikkeava, ääni saattaa haitata työntekoa tai viihtyisyyttä ja olla näin ollen melua. Ihmisen kuulolle vahingollinen melutaso saavutetaan hetkellisen melun ylittäessä 90 desibeliä.


MELULÄHTEET PARAISILLA
Kaivostoiminta ja useat eri teollisuuslaitokset aiheuttavat melua Paraisilla. Kaivos ja suurteollisuus sijaitsee aivan keskustan äärellä, mikä vaikuttaa yleiseen melutasoon ja -kuormitukseen. Myös vilkkaasti liikennöity Saaristotie voi aiheuttaa ongelmia, koska se kulkee aivan keskustan halki. Suurteollisuutta palveleva raskas liikenne aiheuttaa ongelmaa asutukselle niin Kalkkitien kuin Saaristotienkin varrella. Tilapäisiä melulähteitä ovat louhinta-, paalutus ja rakennustyöt eri puolilla kaupunkia.

 MELUNTORJUNNAN KEINOJA
Meluntorjunnan perusvaihtoehdot ovat melulähteen päästöjen vähentäminen, toiminnan toiminta-ajan rajoittaminen ja puuttuminen toiminnan sijoitukseen, melun leviämisen ehkäiseminen sekä melulle altistuvan kohteen suojaaminen. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti melua pyritään ensisijaisesti torjumaan sen lähteessä. Riittävä, taloudellisin ja käytännöllisin torjuntatulos saavutetaan käytännössä yleensä eri keinoja yhdistelemällä. Kaavoituksella ohjataan liikenne sekä muut melua aiheuttavat toiminnot omille alueilleen. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Se jonka aikomuksena on harjoittaa toimintaa, joka aiheuttaa tilapäistä melua tai tärinää, on otettava huomioon ympäristö ja tehtävä kirjallinen ilmoitus suunnitellusta toiminnasta.

 
Sivun alkuun