Mene sisältöön


Paraisten kestävä kehitys

Paraisten kaupunki on alusta alkaen osallistunut Varsinais-Suomen Agenda21 -toimintaan, kunnalliseen yhteistyöprojektiin, joka on vaikuttanut kestävän kehityksen puolesta Varsinais-Suomessa. Vuodesta 2008 alkaen toiminta tapahtuu Valonian puitteissa: Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Parainen tulee jatkossakin osallistumaan hankkeeseen. Valoniassa on erilaisia projekteja  mm. paremman jätevesien käsittelyn puolesta, ympäristökasvatuksen lisäämiseksi kouluissa, ympäristötietoisuuden lisäämiseksi, kestävien liikenneratkaisujen kehittämiseksi ym. Vuosittain järjetetään Vuoden Ympäristöteko -kilpailu, jossa palkitaan joku pk-yrittäjä (yrittäjiä), joka on erikoisesti kunnostautunut ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat yrityksensä toiminnassa.

Parainen on myös sitoutunut Turunmaan yhteisprojektiin: "Avlopp i kretslopp", jossa kehitetään haja-asutusalueille entistä parempia jätevesiratkaisuja ja pyritään siten pienentämään jätevesien ympäristökuormitusta.

KESTÄVÄ RAKENTAMINEN
Ympäristöosasto on julkaissut ohjevihkosen kestävästä rakentamisesta. Opasta "Kestävää rakentamista Paraisilla" on saatavilla rakennustoimistosta.

SAARISTOMEREN BIOSFÄÄRIALUE
Suurin osa Paraisten kaupungista kuuluu Saaristomeren biosfäärialueeseen. Biosfäärialueeksi valitaan alueita, joilla on kansainvälisesti ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri. Suomessa on vain kaksi UNESCO:n alaista biosfäärialuetta.


Sivun alkuun