Till innehållet


Bästa "hajajätevesikunta" 2010

Pargas stad har vunnit första priset i tävlingen Paras hajajätevesikunta 2010, arrangerad av Muoviteollisuus ry. Under många års tid har man inom området för Pargas arbetat målmedvetet för att minska utsläpp från glesbygden och för att tillämpa förordningen om glesbygdens avloppsvattenbehandling. I allt arbete har man strävat efter att tänka både på miljön och fastighetsinnehavarens bästa. Av behandslingsmetoderna har man rekommenderat markbehandling där det bara är möjligt, eftersom markbehandling är en naturenlig metod och enligt den hållbara utvecklingens principer. Priset uppmuntrar miljövårdsbyrån att fortsätta på den nuvarande linjen.

 DSCN0020b.jpg
En modern markbehandlinsanläggning kan på gården se ut så här.

Upp