Till innehållet


Sjukskötarvikariat, Houtskär

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården: 

SJUKSKÖTARVIKARIAT till äldreomsorgen i Houtskär, för tiden 16.10.2019-29.8.2020. 

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590 

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi jobbnyckel 249663. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 4.10.2019 kl. 12.00. 


Upp