Till innehållet


Semester- och arbetsledighetsvikarier inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper.


Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper (socionom, närvårdare, sjukskötare.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi

Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi


SJUKSKÖTARE

Behörighetsvillkoen för uppgiften är sjukskötarexamen. Uppgiften förutsätter iniativförmåga, ett levande intresse för arbetet med patienter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete samt god samarbetsförmåga. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt tjänstekollektivavtal.

www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165947. 


NÄRVÅRDARE

Behörighetsvillkor: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

www.kuntarekry.fi jobbnummer: 165948.


VÅRDBITRÄDE

Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

www.kuntarekry.fi  jobbnummer:165956.


ANSTALTSBITRÄDE

Behörighetsvillkor är utbildning eller lång erfarenhet av motsvarande uppgifter samt  tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

www.kuntarekry.fi  jobbnummer: 165958.


Kontaktperson:

Kontakta:


vik vårdchef Janette Sundqvist/ skärgården 040 488 5503

vik avdelningsskötare Jaana Orava / Bäddavdelning 040 488 5524

avdelningsskötare Sari Gustafsson / Malmkulla    040 488 5843

äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589

äldreomsorgsledare Erja Rajakangas / Regnbågen, Korpo 040 458 0400

äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590

äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö    040 488 5590

ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen  / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566

enhetschef Camilla Bergman-Kärpijoki / äldreomsorgsenheten, Pargas 050 596 2614

ansvarig handledare Maarit Silván / hemvård, Pargas 050 596 2615

ledare för serviceboende Carina Willberg /serviceboende, Pargas 040 020 2848

minneskoordinator vik Marika Cederlöf / dagverksamhet för äldre 040 488 6055


eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi


Upp