Till innehållet


Hälsocentralsekreterare, vikariat

Pargas stad lediganslår att sökas följande vikariat i arbetsavtalsförhållande inom hälsovården:

HÄLSOCENTRALSSEKRETERARE för tiden 28.10.2019 (eller enligt överenskommelse) – 31.8.2020. (eventuell fortsättning)

I uppgiften ingår bl.a. planering av bokningsschema på programmet Pegasos, arkivering, granskning av fakturor och ordbehandling. Behörighetsvillkor för uppgiften är lämplig lägre högskoleexamen, yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare examen. Av sökanden förutsätts tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi erbjuder introduktion.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter . Lön enligt tjänstekollektivavtal.

 Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi , jobbnyckel 250086.

Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi. senast den 25.9.2019 kl. 12:00.

Intervjuerna sker tisdag 4.10.2019.

Närmare information ger tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos tel. 040 488 5507 eller tf. vårdchef Janette Sundqvist tel 0404885503

Upp