Till innehållet


Administrativ sekreterare

Tekniska stödtjänster söker en administrativ sekreterare.

Till huvuduppgifterna för den administrativa sekreteraren hör att stöda sektorchefen och enhetscheferna i förvaltningen och koordinera och leda arbetet inom tekniska stödtjänsters förvaltningsteam. Administrativa sekreteraren kan också fungera som sekreterare för stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster.

Under tekniska stödtjänster lyder teknisk förvaltning, fastigheter, lokalbanken, servicetjänster, teknik enheten och vattentjänstverket.   

Behörighetsvillkor är lämplig lägre högskoleexamen d.v.s. yrkeshögskolenivå eller högre. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Arbetsplatsen är i huvudsak i Pargas.

Vi värdesätter erfarenhet av mångsidiga administrativa arbetsuppgifter och god förmåga att hantera olika dataprogram.

Lönen bestäms utgående från Akta-avtalet. Sökande har möjlighet att ställa löneanspråk.  Anställningen besätts fr.o.m. 1.12.2019 eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas 6 månaders prövotid. Den

som väljs till befattningen som administrativ sekreterare ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Om arbetet som administrativ sekreterare intresserar dig, sänd in en fritt formulerad arbetsplatsansökan med CV och kopior på eventuella avlagda kurser och utbildningar till adressen Pargas stad, tekniska stödtjänster, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Märk kuvertet med ” Administrativ sekreterare”.

Arbetsplatsansökningarna skall vara oss till handa senast 30.10.2019 kl. 13.00.

På eventuella frågor svarar samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724 eller matias.jensen@pargas.fi.

Upp