Mene sisältöön


Hallintoassistentti, sijaisuus

HALLINTOASSISTENTIN SIJAINEN

Paraisten kaupungin hallintopalvelut-niminen toimiala hoitaa ja koordinoi kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelun ja täytäntöönpanon. Hallintoassistentti kokoaa ja muotoilee hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ja huolehtii niiden julkaisusta ja jakelusta.

Hallintoassistentti on Dynasty-asianhallintaohjelman ja Cloud Meeting -kokoushallintaohjelman pääkäyttäjä ja toimii lisäksi Sidonnaisuusrekisteri.fi-ohjelman pääkäyttäjänä. Hallintoassistentti tekee tiivistä yhteistyötä johdon sihteerin, kaupungin tiedonhallinta-asiantuntijan, kielenkääntäjien ja muun niin ikään asia- ja kokoushallinnasta vastaavan henkilöstön kanssa.

Tarvitsemme nyt hallintoassistentillemme sijaisen ajaksi 1.9.2019–31.8.2020, jonka jälkeen sijaisuus voi mahdollisesti jatkua.

Haemme oma-aloitteista henkilöä, joka on tottunut tekstinkäsittelijä ja omaa hyvät IT-taidot. Työ on monipuolista, ja ajoittaisten työhuippujen vuoksi sinulla on oltava hyvä stressinsietokyky. Työ on hyvin itsenäistä ja edellyttää hyvää ennakointikykyä. Samaan aikaan kyse on kuitenkin tiimityöstä, ja edellytämme sinulta henkilönä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset ovat:

  • Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason koulutus ja hyvä perehtyneisyys IT:n käyttöön

  • Riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

Työnantaja testaa hakijan kielitaidon työhönottohaastattelussa. Aikaisempi kokemus kunnallishallinnosta luetaan ansioksi.

Palkka määräytyy KVTES:n (Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen) mukaisesti. Työsuhde on työsopimussuhde. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista edellytämme valitun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Työsuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset osoitetaan toimialapäällikkö Monica Avellanille ja toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 PARAINEN. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisenä osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä sekä tutkintotodistukset, työtodistukset että mahdolliset kielitodistukset. Hakuaika päättyy 26.8.2019 klo 12.00. Lisätietoja antavat toimialapäällikkö Monica Avellan, 044 358 5727, ja hallintoassistentti Nina Bäckström, 040 488 6013, s-posti etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Sivun alkuun