Till innehållet


grundläggande konstundervisning för unga

Grundläggande konstundervisning i konst för barn och unga stöder och breddar den allmänbildande konstfostran som ges i skolorna. Undervisningen stöder och utvecklar elevernas personlighetsutveckling och ge dem färdigheter att uttrycka sina tankar, fantasier, känslor och kunskaper.

I Pargas ges grundundervisning i konst i samarbete med föreningar och organisationer inom följande områden:

Musik: Musikinstitut Arkipelag , musiklekskola, musikinstitut (grundnivå och institutnivå) och allmän avdelning, rektor Ilari Hongisto,  tfn 02 458 5802, 0400 827 765, rektor(at)arkipelagmusik.fi www.arkipelagmusik.fi

Dans: Musikinstitut Arkipelag, dansavdelning, rektor Ilari Hongisto, tfn 02 458 5802, 0400 827 765, rektor(at)arkipelagmusik.fi www.arkipelagmusik.fi

Hantverk: Åbolands hantverk rf, hantverksskolan, Eliisa Riikonen, tfn 02 454 4065 eliisa.riikonen(at)gullkrona.fi

Bildkonst: för barn och ungdom, Stella Tiisala tel.040 554 9046 stella.tiisala(at)parnet.fi,  www.picturakonstklubb.fi

Teaterkonst: Åbolands Ungdomsförbund rf, Jani Lastuniemi, tfn 044 586 6904,
jani.lastuniemi(at)auf.fi www.ats.fi

 

Upp