Till innehållet


Skyttala museum, Pargas

skyttala.JPG


Skyttala museum grundades år 1956 på initiativ av hembygdsaktivisten Walter Johansson. Museet är beläget cirka 6 kilometer från Pargas centrum och ligger på sin ursprungliga plats i ett kulturlandskap som fortfarande odlas. Skyttala hemman omnämns i källorna redan på 1500-talet. Till museet hör den gamla mangårdsbyggnaden från sekelskiftet 1700-1800, lillstugan som fungerade som sytningsstuga, spannmålsboden från 1700-talet samt rian som är komplett med bevarad ugn och torkstänger. På museiområdet står också en väderkvarn som tillhör Pargas hembygdsförening. Interiören i huvudbyggnaden, den gamla parstugan, visar på ett stämningsfullt sätt hur man bodde och levde på en gård i Pargas under 1800-talet. I lillstugan finns utrymmen för mindre tillfälliga utställningar. 

För mera info: www.pargashembygdsmuseum.fi


Museet är öppet sommartid enligt överenskommelse. 

Postadress:
Kulturbyrån
Strandvägen 28
21600 Pargas

Besöksadress:
Skyttalavägen, 21600 Pargas

Kontaktperson: museiamanuens Anne Bergström.
Tfn: 02 458 1452 eller 050 596 2112

skyttala-mus.JPG 

Upp