Till innehållet


Kulturföreningar

Dans

Musikinstitut Arkipelag
Facebook / Hemsida

Paraisten Tanssijat ry / Parahultaset 
Facebook / e-post

Pargas Folkdansare/Pargas Dragspelsklubb rf
Facebook

Pargas Seniordansare

border.jpg

FBK

Houtskärs FBK
Facebook / e-post

Iniö FBK

Korpo FBK
Facebook

Lielax frivilliga brandkår rf
Facebook

Nagu Frivilliga Brandkår rf
Facebook

Pargas Frivilliga Brandkår
Facebook

border.jpg

Festivaler

Boundbirsens vänner rf
Facebook

Iniö Folk förening

Korpo Jazz rf
Facebook

Pargas Orgeldagar rf – Paraisten Urkupäivät ry

Rotaction Group rf

Stödförening för kammarmusik i Nagu rf – Nauvon kamarimusiikin tukiyhdistys ry
Hemsida

border.jpg

Företagsamhet

Houtskärs Torggille

Paraisten Yrittäjänaiset – Pargas Företagarkvinnor rf

Pargas Torghandlare

Väståbolands företagare- Länsi-Turunmaan Yrittäjät ry
Facebook / Email

border.jpg

Hantverk

Nagu hantverkare rf – Nauvon käsityöläiset ry

Åbolands Hantverk rf
Facebook / Hemsida / e-post

border.jpg

Hobby

Nagu Frimärksklubb rf

Pargas Bridgeklubb

Pargas 4H rf
Hemsida / Facebook / Email

Pargas Filatelister – Paraisten Filatelistit rf

Pargas Gaming Community rf
Hemsida / Facebook / e-post

border.jpg

Konst

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Facebook / Hemsida / e-post

Pargas Konstklubb Pictura Paraisten Taidekerho rf
Facebook / Hemsida / e-post

border.jpg

Krigsveteraner och försvar

Korpo-Houtskär-Iniö krigsveteraner rf

Nagu Krigsveteraner rfPargas Krigsveteraner rf – Paraisten Sotaveteraanit
E-post

Pargas Reservofficerare rf

Pargas Reservister – Paraisten Reserviläiset rf

border.jpg

Kulturföreningar

Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf – Turunmaan Korjausrakentamisyhdistys ry
Hemsida / Facebook / e-post

Föreningen Pohjola-Norden i Pargas rf – Paraisten Pohjola-Norden ry

Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf
Hemsida / Facebook / e-post 

Houtskärs Kulturgille / Avellana

Korpo Kulturgille rf
e-post / Facebook / e-post

Multiculti rf
Facebook / Hemsida / e-post

Paraisten Karjalaiset ry

Paraisten Kulttuuriyhdistys ry
Hemsida / Facebooke-post

Sydkustens landskapsförbund rf
Facebook

Åbolands litteraturförening rf
Facebook

border.jpg

Lokalhistoria och hembygd

Hembygdens Väl rf
Facebook
Houtskärs Kulturgille rf

Korpo Hembygdsförening rf
Facebook / e-post

Nagu Hembygdsförening rf – Nauvon Kotiseutuyhdistys ry
Facebook

Nötö Hembygdsförening rf
Hemsida / e-post

Pargas Hembygdsförening rf

Pargas Släktforskare rf

Sjöhistoriska skepp och farleder i Nagu rf

Skröbbel-Gåbbana

border.jpg

Marthaföreningar

Houtskär Marthaförening rf

Iniö Marthaförening rf

Mammamiorna

Nilsbyn Marttayhdistys

Paraisten Marttayhdistys ry
Facebook / e-post

Pargas Marthaförening rf
Facebook

border.jpg

Musik

Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Facebook / Email / Hemsida

Barnkör DaCapo

BlåsÅboland rf
Email

Houtskär Spelmanslag

Korpo Spelmanslag

Malm Jazz Club

Manstolvan Munvig
Email

Musikinstitut Arkipelag
Facebook / Hemsida

Nilsbyn Pelimannit ry
Facebook / e-post

Pargas Damkör rf
Facebook

Paraisten Laulavaiset ry
Facebook

Pargas Manskör rf
Facebook

Pargas Svenska Pensionärskör

Pargas Sången

Pargas Vokalensamble
Email

Saaristo-oopperayhdistys ry
Hemsida

Åbolands Sång- och Musikförbund rf
Facebook

border.jpg

Natur

Lukion luontokerho

Pargas naturskyddsförening – Paraisten luonnonsuojeluyhdistys
Facebook

border.jpg

Pensionsföreningar

Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry
e-post

Korpo pensionärer rf

Kårkulla Seniorer rf underavdelning för Pargas
e-post

Paraisten eläkeläiset ry
e-post

Pargas svenska pensionärer rf Pargasiterna
Hemsida / e-post

Parteks Pensionärer – Partekin Eläkeläiset

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rfPensionärsföreningen i Iniö rf
e-post

Pensionärsföreningen i Iniö r.f.
Hemsida / Facebook / e-post

Pensionärsklubben Festingarna i Nagu rf
e-post

border.jpg

Politiska föreningar

Keskustan Paraisten paikallisyhdistys ry – Centern i Pargas lokalförening rf

Paraisten Kokoomus ry – Samlingspartiet i Pargas rf
Facebook / Hemsida

Skärgårdens Socialdemokrater rf
Facebook / Hemsida

Skärgårdshavets Gröna rf
Facebook / Hemsida

Socialdemokraterna Pargas
Facebook

Svenska Folkpartiet i Iniö rf

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas rf
Facebook / Hemsida

Vänsterförbundet i Pargas – Paraisten Vasemmistoliitto

border.jpg

Religiösa föreningar

Houtskärs kyrkliga folkhögskola rf
Facebook

Betania Bönehusförening rf Korpo

Filadelfiaförsamlingen i Pargas rf
Facebook / Hemsida / e-post

border.jpg

Social- och hälsovård

De Utvecklingsstördas Väl i Västra Åboland rf (DUV)

Duetto rf

Finlands Röda Kors, Pargas avdelning (Humana) – Suomen Punainen Risti, Paraisten osasto (Humana)

Folkhälsan i Houtskär rf
Facebook / Hemsida

Folkhälsan i Nagu rf
Facebook / Hemsida / e-post

Folkhälsan i Pargas rf
Facebook / Hemsida

Lokalföreningen Folkhälsan i Iniö rf
Hemsida

Röda Korset, Houtskärs avdelning

Röda Korset – Iniö avdelning 150

Svenska hörselskadade i Åboland rf
Hemsida / Facebook / Email

Åbolands Synskadade rf

border.jpg

Stadsdels- och byaföreningar

Bläsnäs förening rf – Bläsnäsin yhdistys ry
Facebook

Ersby Byalag rf

Finbyhöjdens väl rf - Finbymäen hyväksi ry
Hemsida

Hembygdsföreningen Heimdal rf

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
Hemsida

Iniö Norrby fiskelag, delägarlag

Iniö Söderby fiskelag, delägarlag

Jumo Byalag rf
Facebook

Jumo fiskelag, delägarlag

Keistiö Byalag rf

Keistiö fiskelag, delägarlag, Iniö

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf
Facebook / Hemsida

Kolko fiskelag, delägarlag

Kårlax samfällda byaförening rf – Kårlaxin yhteinen kyläyhdistys ry
Facebook

Munkvikföreningen – Munkvikseura ry
Facebook

Norrbynrannan Omakotiyhdistys ry – Norrbystrand Hemägaresförening rf

Norrskata Byaråd rf

Näsetin Kyläyhdistys ry

Nötö Hembygdsförening
Hemsida

Pro Seili-Själö ry
 Hemsida / Facebook

Söderby Byhamn

Tennbyföreningen rf – Tennbynseura ry

Valoniemi-Norrby-seura ry
Facebook / e-post

Vanhan Malmin Asukasyhdistys – Invånarföreningen Gamla Malmen
Hemsida

Åselholm Byalag rf
Facebook

Åselholm Fiskdelägarlag

border.jpg

Teater

Föreningen Teaterboulage r.f.
Facebook / Hemsida / e-post

Åbolands Teaterskola
Facebook / Hemsida

border.jpg

Video och film

Skärgårdskanalen rf – Saaristokanava ry

border.jpg

Övriga

Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry

Lions Club Parainen-Pargas
Facebook / Hemsida

Pargas Metallarbetarfackavdelning rf 295

Pargas Rotary Klubb
Facebook / Hemsida

SF-Caravan Paraisten seutu ry
Hemsida

Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry

Veronica föreningen i Pargas rf

Åbolands fiskarförbund rf
Facebook / Hemsida

ÅSP – Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf

border.jpg

Upp