Till innehållet


Mun- och tandvården

hh.jpg

I Pargas stads område finns tjänster inom mun- och tandvården tillgängliga på tandvårdscentralerna vid hälsostationerna i Pargas, Nagu och Korpo.

Kommuninvånare i Iniö kan även anlita tandvårdstjänsterna vid hälsostationen i Tövsala.

Kunden kan själv välja sin tandvårdscentral. Vi har ingen kö till tandvården.

Alla minderåriga kallas till tandvård med individuellt intervall enligt statsrådets förordning (380/2009). De vuxna bokar själva tid för tandvård.

På grund av ökade patientmängder ber vi patienter att ta hänsyn till kriterierna för akut tandvård. Lossnade fyllningar eller tandbitar som gått av fyller ej i regel dessa kriterier, och därför får man vänta lite längre för lediga tider. Från apoteket kan man köpa tillfällig lappningsmaterial som går att sätta på plats själv för att skydda tanden.


Du fyller kriterierna för akut tandvård om

  • Du har svullnad i munnen eller i ansiktet och har svårt att andas eller att svälja eller har hög feber.
  • Du lider av plötslig hård smärta som stör nattsömnen och som inte går över med normal värkmedicin.
  • Din permanenta framtand har lossnat eller gått av till följd av ett olycksfall så att tandpulpan har blivit synlig. 

Tidsbokning och rådgivning


Kom ihåg att avboka din tid senast föregående arbetsdag. Du kan även avboka din tid genom att svara på påminnelsemeddelandet med personbeteckning i början av meddelandet. Till exempel "DDMMÅÅ-XXXX jag avbokar min tandvårdstid imorgon". Om det är med än 24 timmar kvar till din tandvårdstid, kan du även avboka via internet. För oavbokade oanvända tider debiteras 50,80 euro för 15 år fyllda.


Centraliserad tidsbokning  tfn 02 454 5300,
eller vi elektronisk tidsbokning

Tidsbokning för akuta tider
vardagar kl. 8.00–9.00

Övrig tidsbokning
vardagar kl. 9.00–11.30

Tandvårdscentralerna har öppet kl. 8.00–15.30

Kommuninvånare i Iniö kan antingen ta kontakt med den centraliserade tidsbokningen (Pargas, Nagu och Korpo tandvårdscentralerna) eller
tandvårdscentralen i Tövsala, tfn 02 8451 2901 (kl. 7.30–15.30).


Vänligen fyll i blanketten för förhandsuppgifter innan du kommer till mottagningen:Tandläkarjouren

Vardagar
kl. 8.00–15.30
Tidsbokning, tfn 02 454 5300
Det finns akuttider samma dag i någon av stadens tandvårdscentraler.         

Vardagskvällar
Jourtid kl. 16.00–21.00
Tidsbokning kl. 15.30–18.00, tfn 02 313 1564
Adress: ÅUCS T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Vardagar efter kl. 21
Jourtid kl. 21.00–8.00
Tidsbokning kl. 21.00–8.00, tfn 02 313 8800
Adress: ÅUCS T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag
Telefonjour
kl. 9.00–11.00, tfn 02 313 1564
kl. 11.00–08.00, tfn 02 313 8800
Adress: ÅUCS T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Tandvårdscentralen vid Pargas hälsostation 

Kommunalhemsvägen 12 C, 21600 Pargas
Sväng i rondellen mot norr och följ skyltarna till tandvårdscentralen. Ingången finns i husets östra gavel.
GPS-koordinaterna: 60°18.65’ N 22°17.59’E

hh_pargas.jpg


Tandvårdscentralen vid Nagu hälsostation

Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu
GPS-koordinaterna: N 66 76.271, E 15 50.255


Tandvårdscentralen vid Korpo hälsostation

Tallbackavägen, 21710 Korpo
GPS-koordinaterna: N 60 09.649, E 021 33.827


Tandvårdscentralen vid Tövsala hälsostation

Apulanpolku 1, 23310 Tövsala


Iniö hälsostation

Iniövägen 590, 23390 Iniö
GPS-koordinaterna: N 60 23.703, E 021 23.106

Kontaktperson
Hälsovårdaren Nina Grandell
tfn 0400 117 121 (kl. 9–10)         

suu.jpg


Barnens och ungdomarnas munvård

Barn under skolåldern

  • Alla barn kallas till undersökning av munnen när barnet är 1, 3 och 5 år. Undersökningen görs av en munhygienist.
  •  Andra besök enligt individuellt behov. 

Skolelever

  • Alla elever kallas till undersökning av munnen i årskurs 1, 3, 5, 7 och 8.
  • Andra besök enligt individuellt behov.
  • Till dem som inom kort fyller 18 år skickas en påminnelse om möjligheten att låta undersöka mun- och tandhälsan avgiftsfritt innan tandvården blir avgiftsbelagd.

Studerande

  • Alla studerande vars studietid är över fyra månader är berättigade till undersökning av munnen och till tandvård under sin studietid, även om deras hemort inte är Pargas. 


Tandvårdens avgifter

Vuxna debiteras vårdavgifter enligt lagen och förordningen om klientavgifter. Avgiften består av en besöksavgift som tas ut för varje besök och en åtgärdsavgift. Fakturan skickas hem till kunden per post.

Mun- och tandvården för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Av krigsveteraner, vars hemort är Pargas stad, tas inte ut någon besöksavgift för tandvård. Det tas inte heller ut någon avgift för undersökning av munnen eller förebyggande tandvård. Däremot ska krigsveteranerna betala eventuella fakturor från tandtekniker.

Familjer som väntar sitt första barn är berättigade till ett avgiftsfritt rådgivningsbesök till munhygienistens mottagning.

För en outnyttjad mottagningstid som inte har ombokats eller avbokats senast kl. 15 dagen före den bokade tiden tas ut en avgift på 51,40 euro av personer över 15 år.


Ledande tandläkare

Aura Kirvelä, HLL, DI

Tel. 040 1939 679


Anvisningar:Länkar:

www.terveyskirjasto.fi

www.hammaslaakariliitto.fi

www.stal.fi Information om munhälsa


Upp