Till innehållet


Skolhälsovård

Målet med skolhälsovården är
- att främja elevernas hälsa i samarbete med föräldrarna, lärarna och elevvårdsgruppen för att trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna.
- att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd, och ordna det stöd som behövs i ett så tidigt skede som möjligt.

Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri.

Hälsoundersökningarna
Hälsoundersökningarna är den primära arbetsformen inom skolhälsovården. Varje skola har en skolhälsovårdare och en skolläkare. Hälsovårdaren träffar eleverna varje skolår, och även inför skolstarten vid det s.k. blivande skolbarnsbesöket. Vid hälsoundersökningarna utreds elevens tillväxt och utveckling. Dessutom ges individuell anpassad hälsorådgivning enligt barnets utvecklingsnivå. Eleverna i klasserna 1, 5 och 8 genomgår en omfattande hälsoundersökning och då bedöms både barnets/den ungas och hela familjens välbefinnande. Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna deltar i den omfattande hälsoundersökningen. Hälsoundersökningarna baserar sig på en riksomfattande förordning om skolhälsovården som trädde i kraft 2009.

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


PARGAS

Malms skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare Sari Talja

Kirjala skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare
Evelina Silván

Skräbböle skola
Hälsovårdare
Hedda Mattsson
tfn 040 488 5505 (kl. 8.00-9.00)
Läkare Sari Talja

Sunnanbergs skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare
Evelina Silván

Sarlinska skolan
Hälsovårdare
Sofia Aspelin
tfn 040 488 5688 (kl. 8.00-9.00)
Läkare
Sari Talja


NAGU

Kyrkbackens skola
Hälsovårdare
Annika Alopaeus
tfn 0400 117 153 (kl. 11.30-12.00)KORPO

Skärgårdshavets grundskola
Hälsovårdare
Carita Lindbom-Johansson
tfn 040 488 5815 (kl. 12.30-13.00)


HOUTSKÄR

Träsk skola
Hälsovårdare
Carita Lindbom-Johansson
tfn 0400 117 120 (kl. 9.00-11.00)


INIÖ

Iniö skola
Hälsovårdare
Nina Grandell
tfn 0400  117 121

tel.tid: vardagar 9:00-10:00

Upp